Il meglio dello street style alla Milano Fashion Week 2016

Il meglio dello street style alla Milano Fashion Week 2016


 

Foto:  Nasario Giubergia

 

_79A2862
Street Style MFW 2016
_79A2866
Street Style MFW 2016
_79A2867
Street Style MFW 2016
_79A2869
Street Style MFW 2016
_79A2872
Street Style MFW 2016
_79A2873
Street Style MFW 2016
_79A2955
Cyprien Richiardi
_79A2956
Street Style MFW 2016
_79A2959
Barbara Snellenburg
_79A2968
Omar Nardi
_79A2970
Street Style MFW 2016
_79A2975
Justine Mattera
_79A2976
Justine Mattera
_79A2978
Justine Mattera
_79A2981
Street Style MFW 2016
_79A2983
Barbara Snellenburg – Justine Mattera
_79A2985
Simone Guidarelli – Justine Mattera – Barbara Snellenburg
_79A2992
Simone Guidarelli – Justine Mattera – Barbara Snellenburg
_79A2996
Street Style MFW 2016
_79A3015
Street Style MFW 2016
_79A3016
Street Style MFW 2016
_79A3017
Street Style MFW 2016
_79A3018
Street Style MFW 2016